Op 28 maart jl. hebben de drie gemeenteraden van Onderbanken, Nuth en Schinnen (ONS) het herindelingsadvies inclusief de zienswijzennota geaccordeerd. Dit advies gaat via de provincie naar de minister van  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De gemeenteraden stemden daarnaast in met de door de inwoners gekozen naam. Daarmee is Beekdaelen officieel de nieuwe naamvan de herindelingsgemeente ONS. De fusie met op 1 januari 2019 een feit zijn. De nieuwe fusiegemeente telt straks 36.000 inwoners.

In Schinnen en Onderbanken waren de raadsleden dinsdagavond unaniem. In Nuth verliep het minder soepel. Met een kleine meerderheid van 10 tegen 7 werd uiteindelijk met de fusie ingestemd.

Zienswijzen
Afgelopen maanden hebben inwoners en instanties in totaal 1.250 zienswijzen

op het herindelingsontwerp ingediend. Deze zijn aangereikt aan de colleges van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen. De zienswijzen zijn bestudeerd en anoniem verwerkt in een zienswijzennota die de drie colleges hebben aangeboden aan de gemeenteraden. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend heeft een brief van de colleges samen met een kopie van de  Zienswijzennota ontvangen.

De Regiegroep Raad (hierin zijn alle fractievoorzitters vertegenwoordigd van de ONS-gemeenten) heeft, in voorbereiding op de behandeling door de drie raden op 28 maart, het herindelingsadvies inclusief de zienswijzennota bestudeerd. De Regiegroep Raad heeft de drie gemeenteraden voorgesteld, deze documenten vast te stellen.

Verkiezingen
Volgend jaar maart worden geen gemeenteraadsverkiezingen meer gehouden in de drie afzonderlijke gemeenten. In plaats daarvan vinden er in november 2018 verkiezingen plaats voor de gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente.

Naamgeving
In totaal waren er 178 naamsuggesties ingezonden door de inwoners, waarna er drie door een commissie werden gekozen. Op één van deze suggesties konden de inwoners een stem uitbrengen bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. 75 procent koos voor Beekdaelen.

In totaal zijn er 19.422 geldige stemmen uitgebracht waarvan maar liefst 15.621 stemmen voor de naam Beekdaelen. Op de naam Bekenrade stemden 2.013 inwoners en op de naam Beemdenrade 1.768. Er stemden 1.402 inwoners blanco.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here